SME - Small and medium-sized enterprises - czyli małe, średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa stanowiące przytłaczającą większość (99,8%) wszystkich polskich firm.

Industry 4.0 (Przemysł 4.0) - pojęcie oznaczające tzw. “czwartą rewolucję przemysłową” polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i internetowych w zarządzaniu produkcją i parkiem maszynowym (CNC) firmy. Do niedawna nurt ten kojarzony był głównie z dużymi przedsiębiorstwami co spowodowane było znacznymi kosztami wdrożenia.

Obecnie jednak, idee Przemysłu 4.0 mogą zostać wdrożone we wszystkich firmach w których innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu i monitorowaniu produkcji mogą przynieść wymierne korzyści.

SME + Industry 4.0 = SME24

Termin określający przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0. Liczba “24” symbolizuje nieprzerwany dostęp do informacji na temat stanu produkcji dla każdej z maszyn, ale również całego przedsiębiorstwa.

Strona ta kierowana jest do właścicieli posiadających od jednej do kilku maszyn CNC, pragnących jak najlepiej je wykorzystać w swoim biznesie. Mam nadzieję, że znajdziesz tu interesujące Cię informacje oraz że przekonam Cię do wprowadzenia swojej firmy w czwartą rewolucję przemysłową.

comments powered by Disqus